Γράσα οχημάτων

Γράσα οχημάτων

Γράσα βάσης συμπλόκου λιθίου, για τη λίπανση οχημάτων και για βιομηχανικές εφαρμογές. Παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή στην απόπλυση και μηχανική

Γράσα βάσης συμπλόκου λιθίου, για τη λίπανση οχημάτων και για βιομηχανικές εφαρμογές.